αγγλική μετάφραση του όρου «αθλητής βαρέων βαρών»

EL

«αθλητής βαρέων βαρών» Αγγλικά μετάφραση

EL

αθλητής βαρέων βαρών {αρσενικό}

volume_up
αθλητής βαρέων βαρών

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αθλητής βαρέων βαρών» στα αγγλικά

αθλητής ουσιαστικό