αγγλική μετάφραση του όρου «αθέτηση συμβολαίου»

EL

«αθέτηση συμβολαίου» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αθέτηση συμβολαίου {θηλ.} [παράδειγμα]
EL

αθέτηση συμβολαίου {θηλυκό} [παράδειγμα]

volume_up
1. νομική
αθέτηση συμβολαίου

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αθέτηση συμβολαίου» στα αγγλικά

όρος συμβολαίου ουσιαστικό