αγγλική μετάφραση του όρου «αεροσυνοδός»

EL

«αεροσυνοδός» Αγγλικά μετάφραση

αεροσυνοδός
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «αεροσυνοδός».