αγγλική μετάφραση του όρου «αδρανής»

EL

«αδρανής» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αδρανής {αρσ./θηλ. επιθ.}
volume_up
αδρανής {αρσ.επιθ.}
volume_up
αδρανής μάζα {θηλ.}
EL

αδρανής {αρσενικό και θηλυκό επίθετο}

volume_up
1. γενικός
αδρανής
αδρανής (επίσης: αδρανής, ανενεργός)
αδρανής
volume_up
idle {επιθ.} (not occupied)
2. μεταφορικό