αγγλική μετάφραση του όρου «αδούλωτος»

EL

«αδούλωτος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αδούλωτος {αρσ.επιθ.}
EL

αδούλωτος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
αδούλωτος (επίσης: ασκλάβωτος)