αγγλική μετάφραση του όρου «αδιαλείπτως»

EL

«αδιαλείπτως» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αδιαλείπτως {επιρ.}
EL

αδιαλείπτως {επίρρημα}

volume_up
αδιαλείπτως (επίσης: αδιάκοπα, ασταμάτητα, συνεχώς)