αγγλική μετάφραση του όρου «αδίκημα λόγω εγκατάλειψης παθόντος»

EL

«αδίκημα λόγω εγκατάλειψης παθόντος» Αγγλικά μετάφραση

EL

αδίκημα λόγω εγκατάλειψης παθόντος {ουδέτερο}

volume_up
1. νομική
αδίκημα λόγω εγκατάλειψης παθόντος