αγγλική μετάφραση του όρου «αδέσμευτη πολιτική»

EL

«αδέσμευτη πολιτική» Αγγλικά μετάφραση

EL

αδέσμευτη πολιτική {θηλυκό}

volume_up
1. πολιτική
αδέσμευτη πολιτική

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αδέσμευτη πολιτική» στα αγγλικά

πολιτική ουσιαστικό
Κοινή γεωργική πολιτική ουσιαστικό
αλιευτική πολιτική ουσιαστικό
αμυντική πολιτική ουσιαστικό
αναπτυξιακή πολιτική ουσιαστικό
βιομηχανική πολιτική ουσιαστικό
γεωργική πολιτική ουσιαστικό
γεωργονομισματική πολιτική ουσιαστικό
δασική πολιτική ουσιαστικό
δασμολογική πολιτική ουσιαστικό
δημογραφική πολιτική ουσιαστικό
δημοσιονομική πολιτική ουσιαστικό
δημόσια πολιτική ουσιαστικό
διαρθρωτική πολιτική ουσιαστικό
διεθνής πολιτική ουσιαστικό
εθνική γεωργική πολιτική ουσιαστικό
εισοδηματική πολιτική ουσιαστικό
εκπαιδευτική πολιτική ουσιαστικό
εμπορική πολιτική ουσιαστικό