αγγλική μετάφραση του όρου «αγροτικός πληθυσμός»

EL

«αγροτικός πληθυσμός» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγροτικός πληθυσμός {αρσενικό}

volume_up
αγροτικός πληθυσμός

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αγροτικός πληθυσμός» στα αγγλικά

πληθυσμός ουσιαστικό
αγροτικός επίθετο
αγροτικός οικισμός ουσιαστικό
αγροτικός τουρισμός ουσιαστικό
απασχολούμενος οικονομικά ενεργός πληθυσμός ουσιαστικό
αστικός πληθυσμός ουσιαστικό
αυτόχθονος πληθυσμός ουσιαστικό
ενεργός γεωργικός πληθυσμός ουσιαστικό
οικονομικά ενεργός πληθυσμός ουσιαστικό
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ουσιαστικό
παγκόσμιος πληθυσμός ουσιαστικό
σχολικός πληθυσμός ουσιαστικό