αγγλική μετάφραση του όρου «αγροτική τάξη»

EL

«αγροτική τάξη» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγροτική τάξη {θηλυκό}

volume_up
1. πολιτική
αγροτική τάξη

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αγροτική τάξη» στα αγγλικά

τάξη ουσιαστικό
η κατώτερη κοινωνική τάξη
αγροτική οικονομία ουσιαστικό
English
μεσαία τάξη ουσιαστικό
άρχουσα τάξη ουσιαστικό
αγροτική αλληλοβοήθεια ουσιαστικό
αγροτική ανάπτυξη ουσιαστικό
αγροτική δαπάνη ουσιαστικό
αγροτική κατοικία ουσιαστικό
αγροτική κοινωνιολογία ουσιαστικό
αγροτική κοινότητα ουσιαστικό
αγροτική μετανάστευση ουσιαστικό
αγροτική μεταρρύθμιση ουσιαστικό