αγγλική μετάφραση του όρου «αγροτική δαπάνη»

EL

«αγροτική δαπάνη» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγροτική δαπάνη {θηλυκό}

volume_up
1. γεωργία
αγροτική δαπάνη

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αγροτική δαπάνη» στα αγγλικά

δαπάνη ουσιαστικό
επιχειρησιακή δαπάνη ουσιαστικό
αγροτική οικονομία ουσιαστικό
αγροτική αλληλοβοήθεια ουσιαστικό
αγροτική ανάπτυξη ουσιαστικό
αγροτική κατοικία ουσιαστικό
αγροτική κοινωνιολογία ουσιαστικό
αγροτική κοινότητα ουσιαστικό
αγροτική μετανάστευση ουσιαστικό
αγροτική μεταρρύθμιση ουσιαστικό
αγροτική οδός ουσιαστικό
αγροτική πίστη ουσιαστικό
αγροτική περιοχή ουσιαστικό
αγροτική συνεργασία ουσιαστικό
αγροτική τάξη ουσιαστικό
αγροτική τράπεζα ουσιαστικό
δημόσια δαπάνη ουσιαστικό
διαρθρωτική δαπάνη ουσιαστικό