αγγλική μετάφραση του όρου «αγροτική ανάπτυξη»

EL

«αγροτική ανάπτυξη» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγροτική ανάπτυξη {θηλυκό}

volume_up
αγροτική ανάπτυξη

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αγροτική ανάπτυξη» στα αγγλικά

ανάπτυξη ουσιαστικό
αγροτική οικονομία ουσιαστικό
έρευνα και ανάπτυξη ουσιαστικό
αγροτική αλληλοβοήθεια ουσιαστικό
αγροτική δαπάνη ουσιαστικό
αγροτική κατοικία ουσιαστικό
αγροτική κοινωνιολογία ουσιαστικό
αγροτική κοινότητα ουσιαστικό
αγροτική μετανάστευση ουσιαστικό
αγροτική μεταρρύθμιση ουσιαστικό
αγροτική οδός ουσιαστικό
αγροτική πίστη ουσιαστικό
αγροτική περιοχή ουσιαστικό
αγροτική συνεργασία ουσιαστικό
αγροτική τάξη ουσιαστικό
αγροτική τράπεζα ουσιαστικό
αειφόρος ανάπτυξη ουσιαστικό