αγγλική μετάφραση του όρου «αγοραστικές συνήθειες»

EL

«αγοραστικές συνήθειες» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγοραστικές συνήθειες {πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

volume_up
1. εμπόριο
αγοραστικές συνήθειες

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αγοραστικές συνήθειες» στα αγγλικά

διατροφικές συνήθειες ουσιαστικό