αγγλική μετάφραση του όρου «αγορά της εργασίας»

EL

«αγορά της εργασίας» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγορά της εργασίας {θηλυκό}

volume_up
1. επιχειρήσεις
αγορά της εργασίας

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αγορά της εργασίας» στα αγγλικά

της
English
αγορά ουσιαστικό
αγορά της ΕΕ ουσιαστικό
English
διάρκεια της εργασίας ουσιαστικό
διεθνής καταμερισμός της εργασίας ουσιαστικό
εξανθρωπισμός της εργασίας ουσιαστικό
ευελιξία της εργασίας ουσιαστικό
ιατρική της εργασίας ουσιαστικό
κατανομή της εργασίας ουσιαστικό
κοινωνιολογία της εργασίας ουσιαστικό
μελέτη της εργασίας ουσιαστικό
English
νόμιμη διάρκεια της εργασίας ουσιαστικό
οργάνωση της εργασίας ουσιαστικό
παραγωγικότητα της εργασίας ουσιαστικό