αγγλική μετάφραση του όρου «αγορά της ΕΕ»

EL

«αγορά της ΕΕ» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγορά της ΕΕ {θηλυκό}

volume_up
1. εμπόριο
αγορά της ΕΕ

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αγορά της ΕΕ» στα αγγλικά

της
English
αγορά ουσιαστικό
αγορά της εργασίας ουσιαστικό