αγγλική μετάφραση του όρου «αγορά επί πιστώσει»

EL

«αγορά επί πιστώσει» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγορά επί πιστώσει {θηλυκό}

volume_up
1. οικονομικά
αγορά επί πιστώσει

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αγορά επί πιστώσει» στα αγγλικά

επί μετοχή
English
αγορά ουσιαστικό
πώληση επί πιστώσει ουσιαστικό