αγγλική μετάφραση του όρου «αγορά ακινήτων»

EL

«αγορά ακινήτων» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγορά ακινήτων {θηλυκό}

volume_up
1. εμπόριο
αγορά ακινήτων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αγορά ακινήτων» στα αγγλικά

αγορά ουσιαστικό
αγορά βασικών προϊόντων ουσιαστικό
αγορά γεωργικών προϊόντων ουσιαστικό
αγορά γεωργικών προϊόντων της ΕΕ ουσιαστικό
αγορά επί πιστώσει ουσιαστικό
αγορά με δόσεις ουσιαστικό
αγορά παρέμβασης ουσιαστικό
αγορά συναλλάγματος ουσιαστικό
αγορά της ΕΕ ουσιαστικό
English
αγορά της εργασίας ουσιαστικό
αγορά των μεταφορών ουσιαστικό
επιχείρηση ακινήτων ουσιαστικό
μεσίτης ακινήτων ουσιαστικό