αγγλική μετάφραση του όρου «Αγγλοσαξονικό δίκαιο»

EL

«Αγγλοσαξονικό δίκαιο» Αγγλικά μετάφραση

EL

Αγγλοσαξονικό δίκαιο {κύριο όνομα}

volume_up
1. νομική
Αγγλοσαξονικό δίκαιο
Αγγλοσαξονικό δίκαιο

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Αγγλοσαξονικό δίκαιο» στα αγγλικά

αστικό δίκαιο ουσιαστικό
ναυτικό δίκαιο ουσιαστικό
ενηλικότητα κατά το αστικό δίκαιο ουσιαστικό
κανονικό δίκαιο ουσιαστικό
English
φυσικό δίκαιο ουσιαστικό
Ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο ουσιαστικό
αγροτικό δίκαιο ουσιαστικό
αεροπορικό δίκαιο ουσιαστικό
English
ανηλικότητα κατά το αστικό δίκαιο ουσιαστικό
English
ασφαλιστικό δίκαιο ουσιαστικό
βουδιστικό δίκαιο ουσιαστικό
δίκαιο της ΕΕ - διεθνές δίκαιο ουσιαστικό
δίκαιο της ΕΕ-εθνικό δίκαιο ουσιαστικό
δημόσιο δίκαιο ουσιαστικό
English
δημόσιο διεθνές δίκαιο ουσιαστικό
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ουσιαστικό
διεθνές δίκαιο ουσιαστικό
διεθνές δίκαιο-εσωτερικό δίκαιο ουσιαστικό
διεθνές εμπορικό δίκαιο ουσιαστικό