αγγλική μετάφραση του όρου «αγγίζω»

EL

«αγγίζω» Αγγλικά μετάφραση

EL

αγγίζω {ρήμα}

volume_up
1. κυριολεκτικό
αγγίζω (επίσης: συγκινώ)