αγγλική μετάφραση του όρου «Αγ.»

EL

«Αγ.» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Αγ. [συντομογραφία]
EN
EL

Αγ. [συντομογραφία]

volume_up
Αγ. (επίσης: Άη, Άϊ)
volume_up
st. [συντομ.] (saint)