αγγλική μετάφραση του όρου «αβγατίζω»

EL

«αβγατίζω» Αγγλικά μετάφραση

EL

αβγατίζω {παθητική φωνή}

volume_up
αβγατίζω (επίσης: αυξάνομαι, αυξάνω)