αγγλική μετάφραση του όρου «αβέβαιος»

EL

«αβέβαιος» Αγγλικά μετάφραση

αβέβαιος
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «αβέβαιος».