αγγλική μετάφραση του όρου «αβέβαια»

EL

«αβέβαια» Αγγλικά μετάφραση

αβέβαια
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «αβέβαια».
Αλλα λόγια