αγγλική μετάφραση του όρου «αίσθηση»

EL

«αίσθηση» Αγγλικά μετάφραση

EN
EL

αίσθηση {θηλυκό}

volume_up
αίσθηση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «αίσθηση» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΑισθανόμουν σαν πιλότος στην ομίχλη, είχα χάσει κάθε αίσθηση προσανατολισμού.
I felt like a pilot flying through the mist, and I lost all sense of direction.
GreekΚαι ξανά ένας μέσου ύψους Ευρωπαίος ώστε να έχετε μια αίσθηση της κλίμακας.
And, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.
GreekΚατά κάποιο τρόπο μεταδίδει την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα.
GreekΉταν η αίσθηση της αποτελεσματικότητας.
So fear showed up as not really the driver. ~~~ It was the sense of efficacy.
GreekΟι δραστηριότητές μου, επομένως, βοηθούν να διαμορφώσω αίσθηση ισορροπίας.
GreekΑποκτούν την αίσθηση της αλήθειας, γιατί επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά.
And it's specifically algorithms, which are basically the math that computers use to decide stuff.
GreekΗ αίσθηση της συνιδιοκτησίας, η δωρεάν δημοσιότητα, η προστιθέμενη αξία, όλα βοήθησαν τις πωλήσεις.
The sense of co-ownership, the free publicity, the added value, all helped drive sales.
GreekΚαι παρόλο που δεν ήταν το είδος της τέχνης για το οποίο παθιαζόμουν, η αίσθηση ήταν υπέροχη.
And even though it wasn't the kind of art that I was ultimately passionate about, it felt great.
GreekΑλλά, όσο μεγαλύτερη αίσθηση έχουμε για τη ζωή μας, η ελαφρώς πιο αφηρημένη αίσθηση, είναι έμμεση.
But the larger sense that we have of our lives, the slightly more abstract one, is indirect.
GreekΚι αυτή η αίσθηση των δυνατοτήτων... τι θα μπορούσε να γίνει με αυτό; Δεν υπήρχε χρόνος να αναπτυχθεί.
And that sense of possibility -- what could this thing be? There was no time to develop it.
GreekΜπορείς να νιώσεις την αίσθηση του μέρους.
You can walk around them. You can smell them. You can get a feel for them. You can experience their sense of place.
GreekΑπό την εμφάνιση και την αίσθηση έως τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις, εσείς επιλέγετε αυτό που θέλετε.
GreekΕίναι μια αίσθηση κατανοησιμότητας, ότι κάτι είναι κατανοητό.
GreekΣου δίνει την αίσθηση ενός εργοστασίου δημιουργικότητας.
GreekΓια να σας δώσω μια αίσθηση της εμπειρίας, το άρθρο λεγόταν "Νομίζω ότι είσαι χοντρή".
GreekΓια να σας δώσω μια αίσθηση της κλίμακας, εδώ είμαστε.
GreekΦανταστείτε ότι αν ανέβαζε τον βράχο σε διαφορετικούς λόφους, τουλάχιστον θα είχε κάποια αίσθηση προόδου.
You can imagine that if he pushed the rock on different hills, at least he would have some sense of progress.
GreekΥπάρχει μια αίσθηση βαθιάς τραγωδίας με αυτά τα θέματα και συνέβη σε πολλά πτηνά που ο κόσμος αγαπούσε.
There's a sense of deep tragedy that goes with these things, and it happened to lots of birds that people loved.
GreekΣυγχρόνως υπάρχει και μια αίσθηση ισότητας.
GreekΚαι η αίσθηση είναι το ακριβώς αντίθετο.