αγγλική μετάφραση του όρου «αίθουσες παιγνίων»

EL

«αίθουσες παιγνίων» Αγγλικά μετάφραση

EL

αίθουσες παιγνίων {πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

volume_up
αίθουσες παιγνίων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αίθουσες παιγνίων» στα αγγλικά

θεωρία παιγνίων ουσιαστικό