αγγλική μετάφραση του όρου «αίθουσα που απολυμαίνεται με υποκαπνισμό»

EL

«αίθουσα που απολυμαίνεται με υποκαπνισμό» Αγγλικά μετάφραση

EL

αίθουσα που απολυμαίνεται με υποκαπνισμό {θηλυκό}

volume_up
1. ιατρική
αίθουσα που απολυμαίνεται με υποκαπνισμό
volume_up
fumigated room {ουσ.}