αγγλική μετάφραση του όρου «αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

EL

«αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Αγγλικά μετάφραση

EL

αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου {ουδέτερο}

volume_up
1. οικολογία
αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου