αγγλική μετάφραση του όρου «αέρια του θερμοκηπίου»

EL

«αέρια του θερμοκηπίου» Αγγλικά μετάφραση

EL

αέρια του θερμοκηπίου {πληθυντικός αριθμός ουδέτερου γένους}

volume_up
αέρια του θερμοκηπίου

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αέρια του θερμοκηπίου» στα αγγλικά

αέρια ουσιαστικό
English
του αντωνυμία
English
αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου ουσιαστικό