αγγλική μετάφραση του όρου «ίδιοι πόροι»

EL

«ίδιοι πόροι» Αγγλικά μετάφραση

EL

ίδιοι πόροι {πληθυντικός αριθμός αρσενικού γένους}

volume_up
ίδιοι πόροι

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ίδιοι πόροι» στα αγγλικά

υδάτινοι πόροι ουσιαστικό
αλιευτικοί πόροι ουσιαστικό
ανανεώσιμοι πόροι ουσιαστικό
διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι ουσιαστικό
εδαφικοί πόροι ουσιαστικό
ενεργειακοί πόροι ουσιαστικό
επισιτιστικοί πόροι ουσιαστικό
ζωικοί πόροι ουσιαστικό
θαλάσσιοι πόροι ουσιαστικό
οικονομικοί πόροι ουσιαστικό
πρόσθετοι πόροι ουσιαστικό
φυσικοί πόροι ουσιαστικό
φυτικοί πόροι ουσιαστικό