αγγλική μετάφραση του όρου «ήχος αποδοκιμασίας με κλειστό στόμα»

EL

«ήχος αποδοκιμασίας με κλειστό στόμα» Αγγλικά μετάφραση

EL

ήχος αποδοκιμασίας με κλειστό στόμα {αρσενικό}

volume_up
1. καθημερινός λόγος
ήχος αποδοκιμασίας με κλειστό στόμα
volume_up
Bronx cheer {ουσ.} [καθ.λόγος]
Αλλα λόγια