αγγλική μετάφραση του όρου «ήρεμος»

EL

«ήρεμος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ήρεμος {αρσ.επιθ.}
EL

ήρεμος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
ήρεμος (επίσης: ψύχραιμος)
ήρεμος (επίσης: γαλήνιος)
ήρεμος (επίσης: χαλαρός)
volume_up
easy {επιθ.} (relaxed)
ήρεμος (επίσης: χαλαρός)
ήρεμος (επίσης: ναρκωμένος)
ήρεμος (επίσης: ισορροπημένος)
ήρεμος (επίσης: γαλήνιος)
ήρεμος (επίσης: ήπιος)