αγγλική μετάφραση του όρου «ήδη»

EL

«ήδη» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ήδη {επιρ.}
EL

ήδη {επίρρημα}

volume_up
ήδη
Πάνω από 10.000 απινιδωτές στην Ολλανδία έχουν ήδη καταγραφεί.
And over 10,000 AEDs already in The Netherlands already have been submitted.
Αν έχετε ήδη κλειδί προϊόντος, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Έχω ήδη έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος.
If you already have a product key, tap or click I already have a product key.
Μέχρι να προσγειωθεί, θα γνωρίζουν ήδη αν χρειάζεται κάποια συντήρηση.
By the time it lands, they will already know if anything needs to be serviced.
ήδη (επίσης: ακόμα)
volume_up
yet {επιρ.}
Έχετε ήδη αποφασίσει την ημέρα του γάμου σας;
Have you decided upon big day yet?

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ήδη» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΚαθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζεται μια λίστα τοποθεσιών Web που έχετε ήδη επισκεφθεί.
As you type, a list of webpages that you have already visited will be displayed.
GreekΟμάδες: Όταν προσκαλείτε νέα μέλη, δεν μπορείτε να δείτε ποιος έχει ήδη προσκληθεί
Groups: When inviting new members, you can't see who has already been invited
GreekΗ επιλογή αυτή δεν εμφανίζεται στους χρήστες εάν έχουν ήδη εγγραφεί στο κανάλι σας.
This option won't show to users that are already subscribed to your channel.
GreekΕπιπλέον, η Google δεν θα παρέχει περιεχόμενο βίντεο που είναι ήδη διαθέσιμο δημόσια.
Further, Google will not produce video content that is already publicly available.
GreekΑν ανταποκρίνεστε ήδη στις απαιτήσεις, δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία ενέργεια.
If you already meet the requirements, no action will be required on your part.
GreekΟρισμένοι τύποι αρχείων, όπως οι εικόνες JPEG, είναι ήδη εξαιρετικά συμπιεσμένα.
GreekΠροσθέστε έναν προσαρμογέα Bluetooth στον υπολογιστή σας αν δεν διαθέτει ήδη έναν.
GreekΩστόσο, οι επαφές που έχουν ήδη προσκληθεί δεν θα λάβουν νέα πρόσκληση.
However, contacts who have already been invited won't receive a new invitation.
GreekΟι εικόνες και τα βίντεο μπορεί να έχουν ήδη μεταφερθεί στον υπολογιστή σας.
The pictures and videos might have already been imported to your computer.
GreekΈχετε ήδη αποφασίσει την ημέρα του γάμου σας;
GreekΑν έχετε ήδη επισημάνει μία εφαρμογή ως αξιόπιστη, τα βήματα διαφέρουν ελαφρώς:
If you've already marked at least one device as trusted, the steps are a little different:
GreekΜέχρι να προσγειωθεί, θα γνωρίζουν ήδη αν χρειάζεται κάποια συντήρηση.
By the time it lands, they will already know if anything needs to be serviced.
GreekΑν έχετε ήδη εισέλθει με λογαριασμό Microsoft, η οθόνη σας θα πρέπει να φαίνεται έτσι.
If you're already signed in with a Microsoft account, your screen should look like this.
GreekΑν το κάνετε χωρίς εμένα αισθάνομαι ακόμη πιο περιττός, απ' ότι ήδη ένιωθα.
GreekΟ υπολογιστής σας με Windows έχει ήδη εγκατεστημένο τον Internet Explorer.
GreekΑν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα πρέπει να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
You’ll also need to verify your account if you haven’t already done so.
GreekΕάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Greekτο Xbox LIVE, το Windows Phone ή το Skype, αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη ένα λογαριασμό Microsoft.
Xbox LIVE, Windows Phone, or Skype, then you already have a Microsoft account.
GreekΑπό το Φεβρουάριο που ανοίξαμε την ιστοσελίδα, έχουμε ήδη 640.000 φοιτητές από 190 χώρες.
Since we opened the website in February, we now have 640,000 students from 190 countries.
GreekΒεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας.
Make sure the device is already connected to the same network your computer is on.