αγγλική μετάφραση του όρου «ή»

EL

«ή» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ή {συνδ.}
EN
volume_up
σωστό ή λάθος [παράδειγμα]
volume_up
αλήθεια ή θάρρος [παράδειγμα]
EN
EL

ή {σύνδεσμος}

volume_up
ή (επίσης: είτε)
volume_up
or {συνδ.}
Τι θεωρείται "καλό" CTR; Αν και υπάρχουν διαφορές, επιδιώξτε CTR 1% ή υψηλότερο.
Though they vary, aim for a CTR of 1% or higher.
Μπορείτε να συνδεθείτε το πολύ με δύο επίπεδα MCC πάνω ή κάτω από το δικό σας.
You can link to a maximum of two levels of MCC above or below your own.
Όλοι γνωρίζετε ποιά είναι η πιθανότητα να τραβήξετε άσο μπαστούνι ή να τύχει κορώνα.
You all know what the likelihood is of pulling the ace of spades or of flipping a heads.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ή» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΤι θεωρείται "καλό" CTR; Αν και υπάρχουν διαφορές, επιδιώξτε CTR 1% ή υψηλότερο.
What’s considered a “good” CTR? Though they vary, aim for a CTR of 1% or higher.
GreekΔεν μας ενδιαφέρει η προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών αμφισβητούμενης νομιμότητας.
We aren't interested in promoting products or services of questionable legality.
GreekΌπως είναι ο θάνατος ενός συγγενή, ή ένας κυκλώνας, ένας τυφώνας ή ένας σεισμός.
It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake.
GreekΔίσκος: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW ή DVD-RAM
Disc: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, or DVD-RAM
GreekΜαζέψτε όλα τα πούλια του αντιπάλου σας ή εμποδίστε όλες τις πιθανές του κινήσεις.
Capture all your opponent's checkers, or block all your opponent's legal moves.
GreekΚλείστε τυχόν ανοικτά παράθυρα του Internet Explorer ή της Εξερεύνησης των Windows.
Close any Internet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
GreekΌταν διαγράφετε ένα αρχείο ή φάκελο, το αρχείο ή ο φάκελος δεν διαγράφεται αμέσως.
When you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
GreekΠολλοί δημόσιοι χώροι, όπως καφετέριες ή αεροδρόμια, προσφέρουν σύνδεση Wi‑Fi.
Lots of public places offer a Wi‑Fi connection, like coffee shops or airports.
GreekΓια ενσύρματες συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο του προβολέα στη θύρα VGA, DVI ή HDMI.
For wired connections, plug the projector cable into your VGA, DVI or HDMI port.
GreekΚλείστε τυχόν ανοικτά παράθυρα του Internet Explorer ή της Εξερεύνησης των Windows.
Close anyInternet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
GreekΕίναι τυφλοί λόγω ασθενειών που είναι είτε τελείως ιάσιμες ή μπορούν να προληφθούν.
They are blind from diseases that are either completely curable or preventable.
GreekΓια παράδειγμα, η λείανση των υλικών, ή η απόρριψη των ξηρών υλικών σε σκόνη.
For example, the grinding of materials, or the dumping of dried powder materials.
GreekΜπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση μεμονωμένων ή πολλαπλών τοποθετήσεων ταυτόχρονα.
You can change the status of individual placements or multiple placements at once.
GreekΟι εμπειρίες άλλων χρηστών με δρομολογητές ή συσκευές μπορούν να σας βοηθήσουν πολύ.
The experiences other people have had with a router or device can tell you a lot.
GreekΥπάρχουν δύο διαφορετικά διαθέσιμα πακέτα δυνατοτήτων για Windows 8.1 ή Windows 8:
There are two different feature packs available for Windows 8.1 or Windows 8:
GreekΘα σας ζητηθεί να επιλέξετε αν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα γρήγορα ή διεξοδικά.
You'll be asked to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
GreekΣυμβουλή: Μπορείτε επίσης να πείτε "traffic layer" ή "traffic view", αντί "traffic".
Tip: You can also say "traffic layer" or "traffic view," instead of "traffic."
GreekΑν προσκαλέσετε πολλά κανάλια, χωρίστε τα με κενό διάστημα ή με νέα γραμμή.
If you’re inviting multiple channels, separate them with a space or a new line.
GreekΣτο μενού εκκίνησης, επιλέξτε "BIOS setup" ή "BIOS settings" ή κάτι παρόμοιο.
On the startup menu, choose "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
GreekΠατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή προγράμματος για να διαγράψετε το αρχείο.
Open the desktop, and then tap or click the Internet Explorer icon on the taskbar.