αγγλική μετάφραση του όρου «έχω στα όπα-όπα»

EL

«έχω στα όπα-όπα» Αγγλικά μετάφραση

EL

έχω στα όπα-όπα {ρήμα}

volume_up
1. καθημερινός λόγος
έχω στα όπα-όπα (επίσης: κανακεύω, παραχαϊδεύω)