αγγλική μετάφραση του όρου «έχω εμμονή με κάτι»

EL

«έχω εμμονή με κάτι» Αγγλικά μετάφραση

EL

έχω εμμονή με κάτι {ρήμα}

volume_up
έχω εμμονή με κάτι