αγγλική μετάφραση του όρου «έτσι πιστεύω»

EL

«έτσι πιστεύω» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
έτσι πιστεύω [παράδειγμα]
EL

έτσι πιστεύω [παράδειγμα]

volume_up
έτσι πιστεύω (επίσης: έτσι νομίζω)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έτσι πιστεύω» στα αγγλικά

πιστεύω ουσιαστικό
πιστεύω ρήμα
English
έτσι επίρρημα
έτσι σύνδεσμος
English
έτσι είν' η ζωή
έτσι είναι η ζωή
έτσι λένε οι φήμες
έτσι κι αλλιώς επίρρημα
English
έτσι κι έτσι επίρρημα
English
έτσι νομίζω
English
έτσι δεν είναι; πώς; επιφώνημα
English