αγγλική μετάφραση του όρου «έτοιμοι, πάμε!»

EL

«έτοιμοι, πάμε!» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
έτοιμοι, πάμε! [παράδειγμα]
EL

έτοιμοι, πάμε! [παράδειγμα]

volume_up
έτοιμοι, πάμε!
έτοιμοι, πάμε!
έτοιμοι, πάμε!

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έτοιμοι, πάμε!» στα αγγλικά

πάμε επιφώνημα