αγγλική μετάφραση του όρου «έσχατη ποινή»

EL

«έσχατη ποινή» Αγγλικά μετάφραση

EL

έσχατη ποινή {θηλυκό}

volume_up
έσχατη ποινή (επίσης: θανατική ποινή)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έσχατη ποινή» στα αγγλικά

ποινή ουσιαστικό
θανατική ποινή ουσιαστικό
χρηματική ποινή ουσιαστικό
English
σωματική ποινή ουσιαστικό