αγγλική μετάφραση του όρου «έρχεστε συχνά εδώ;»

EL

«έρχεστε συχνά εδώ;» Αγγλικά μετάφραση

EL

έρχεστε συχνά εδώ; [παράδειγμα]

volume_up
έρχεστε συχνά εδώ;

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έρχεστε συχνά εδώ;» στα αγγλικά

εδώ επίρρημα
συχνά επίρρημα