αγγλική μετάφραση του όρου «έρπω»

EL

«έρπω» Αγγλικά μετάφραση

EL

έρπω {ρήμα}

volume_up
έρπω
volume_up
to crawl {ρ.} (for animals and insects)