αγγλική μετάφραση του όρου «έρπομαι»

EL

«έρπομαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

έρπομαι {ρήμα}

volume_up
έρπομαι
έρπομαι