αγγλική μετάφραση του όρου «έριδα»

EL

«έριδα» Αγγλικά μετάφραση

EL

έριδα {θηλυκό}

volume_up
έριδα (επίσης: διχόνοια)
volume_up
discord {ουσ.} (dissension)
έριδα (επίσης: διαμάχη)
volume_up
dispute {ουσ.} (argument)