αγγλική μετάφραση του όρου «έρευνα για στρατιωτικούς σκοπούς»

EL

«έρευνα για στρατιωτικούς σκοπούς» Αγγλικά μετάφραση

EL

έρευνα για στρατιωτικούς σκοπούς {θηλυκό}

volume_up
1. στρατός
έρευνα για στρατιωτικούς σκοπούς