αγγλική μετάφραση του όρου «έργο»

EL

«έργο» Αγγλικά μετάφραση

EN
EN
EL

έργο {ουδέτερο}

volume_up
Προσθήκη τίτλων και τίτλων τέλους ταινίας σε ένα έργο
Add movie titles and credits to a project
Open a project in Windows Movie Maker.
Όταν μείνετε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε το έργο σας σαν ταινία.
When you’re happy with your project, you’re ready to publish it as a movie.
έργο
volume_up
work {ουσ.} (creation)
Συμμετέχετε σ' αυτό το έργο και διαγράφετε τη ζωή μου.
You're actually implicit in this work and you're erasing my life.
Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «έργο» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΈνα από τα αγαπημένα μου λέγεται Έργο «Χαρτόκουτο σε Χαβιάρι» του Graham Wiles.
And one of my favorites is called the Cardboard to Caviar Project by Graham Wiles.
GreekΌπως βλέπετε, ένα έργο εξελίσσεται μέσω μιας σειράς "γενεών" σχεδιαστικών συσκέψεων.
As you can see, a project evolves through a series of generations of design meetings.
GreekΈτσι, αυτό το έργο διαιωνίζει τους φίλους μου σε αυτά τα βάζα όπου πραγματικά κινούνται.
So this piece memorializes my friends in these jars, and they actually move around.
GreekΠαρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Greek1:08 Πώς το γνωρίζουμε αυτό; Το έργο 100 Κορίτσια μάς παρέχει κάποια πολύ ωραία στατιστικά.
1:08 How do we know that? The Hundred Girls Project tells us some really nice statistics.
GreekΜπορείτε να προσθέσετε έως 50 κλιπ και 500 φωτογραφίες σε κάθε έργο για να δημιουργήσετε νέο βίντεο.
Up to 50 clips and 500 images can be added to a project to create a new video.
GreekΤέλος, βλέπετε εδώ τον ποταμό όταν το έργο θα έχει ολοκληρωθεί.
And finally, you can see here the river when the project will be completed.
GreekΌταν μείνετε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε το έργο σας σαν ταινία.
When you’re happy with your project, you’re ready to publish it as a movie.
GreekΣτην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται ένα έργο με έναν τίτλο που εμφανίζεται πριν από ένα απόσπασμα βίντεο:
The following picture shows a project with a title that appears before a video clip:
GreekΕδώ έχουμε ένα παράδειγμα από ένα έργο που έκαναν, ένα κανόνι χαρτοπόλεμου που ενεργοποιείται με την κίνηση.
Here's an example of a project they made, a motion-activated confetti canon ball.
GreekΠρώτα, βρείτε τη μουσική που θέλετε να προσθέσετε στην ταινία σας και να την εισαγάγετε στο έργο σας.
First, find the music that you want to add to your movie and import it into your project.
GreekΣε αυτό το έργο θα έπρεπε να συμμετέχουν ακόμη περισσότερα σχολεία.
GreekΣτην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται ένα έργο με ονόματα συντελεστών που εμφανίζονται στο τέλος του έργου:
The following picture shows a project with credits that appear at the end of the project:
GreekΕίναι το μεγαλύτερο έργο χαρτογράφησης που έχουμε αναλάβει ποτέ.
GreekΣυμμετέχετε σ' αυτό το έργο και διαγράφετε τη ζωή μου.
So, in doing so, you're erasing time. You're actually implicit in this work and you're erasing my life.
GreekΣτη συνέχεια, προσθέστε μουσική επένδυση και μοιραστείτε το έργο σας online.
GreekΗ λάμπα αποτελούσε ένα σχετικά απλό έργο για αυτούς.
GreekΗ ιδέα ότι ανεβαίνουμε προς τα πάνω ήταν κεντρική στο έργο του μεγάλου Γάλλου κοινωνιολόγου Εμίλ Ντιρκέμ.
This idea that we move up was central in the writing of the great French sociologist Emile Durkheim.
Greek1:04 [(Ολλανδικά) «Συναυλία εν οίκω, αφιερωμένη στο έργο του Χαίντελ»]
GreekΜάλιστα, έγινε τόσο έντονο ώστε έγραψα ένα έργο γι΄αυτό.