αγγλική μετάφραση του όρου «έργα πολιτικού μηχανικού»

EL

«έργα πολιτικού μηχανικού» Αγγλικά μετάφραση

EL

έργα πολιτικού μηχανικού {πληθυντικός αριθμός ουδέτερου γένους}

volume_up
1. εφαρμοσμένη μηχανική
έργα πολιτικού μηχανικού