αγγλική μετάφραση του όρου «έπειτα»

EL

«έπειτα» Αγγλικά μετάφραση

EL

έπειτα {επίρρημα}

volume_up
έπειτα (επίσης: κατόπιν, ύστερα)
Κάντε κλικ στην επιλογή Αδράνεια έπειτα από και κατόπιν κάντε ένα από τα εξής:
Double-click Hibernate after, and then do one of the following:
Έπειτα από 26 ώρες σχημάτισε ένα αρκετά σταθερό δίκτυο μεταξύ των διαφόρων σωρών βρώμης.
After 26 hours, it established quite a firm network between the different oats.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και εκκινείτε τον υπολογιστή έπειτα από κάθε βήμα.
Follow the steps below and try starting your computer after each step.
έπειτα (επίσης: μετά, στη συνέχεια)
Επιλέξτε την κατάλληλη μορφή αρχείου και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
Select the appropriate file format and then click Next.
Ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
Follow any additional steps, and then click Next.
Επιλέξτε MicrosoftWindows Live Mail ως μορφή εξαγωγής και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
Select Microsoft Windows Live Mail as the export format, and then click Next.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «έπειτα» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΓια να διαγράψετε το σταθμό, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή και έπειτα στο κουμπί Ναι.
Click Music + radio to see a list of Internet radio partners that are available.
GreekΈπειτα έχουμε διάφορα μόρια μεσαίου μεγέθους, με μεγαλύτερες ποσότητες άνθρακα.
Then there's all sorts of intermediate ones with middle amounts of carbon.
GreekΕπιλέξτειαπωνικά ή άλλη γλώσσα από την αναπτυσσόμενη λίστα, κι έπειτα κάντε κλικ στο OK.
Select Japanese or another language from the drop-down list, and then click OK.
GreekΈπειτα από 26 ώρες σχημάτισε ένα αρκετά σταθερό δίκτυο μεταξύ των διαφόρων σωρών βρώμης.
After 26 hours, it established quite a firm network between the different oats.
GreekΠατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα και έπειτα στο κουμπί Καρφίτσωμα στην Έναρξη.
On the left, tap or click New playlist, enter a name, and then tap or click Save.
GreekΑκολουθήστε τα παρακάτω βήματα και εκκινείτε τον υπολογιστή έπειτα από κάθε βήμα.
GreekΚάντε δεξί κλικ μέσα στην εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή που θέλετε.
GreekΚαι έπειτα υπάρχει αυτό που ονομάζω η μέση, αναγκαία και καθημερινή ταχύτητα.
GreekΔοκιμάστε τη σύνδεση δικτύου σας έπειτα από κάθε βήμα, πριν να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Test your network connection after each step before going on to the next step.
GreekΚάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και έπειτα στη λίστα Τύπος ασφάλειας και επιλέξτε 802.1X.
Click the Security tab, and then, in the Security Type list, click 802.1X.
GreekΈπειτα κάνουμε αυτές τις εικόνες διαδραστικές και δημιουργούμε περισσότερους συσχετισμούς.
GreekΕπιλέξτε MicrosoftWindows Live Mail ως μορφή εξαγωγής και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
Select Microsoft Windows Live Mail as the export format, and then click Next.
GreekΚάντε κλικ στην επιλογή Αδράνεια έπειτα από και κατόπιν κάντε ένα από τα εξής:
GreekΈπειτα το κατέβασαν και κατάφεραν να τσαντίσουν ένα μέρος των χρηστών.
GreekΚλείστε το Media Center και έπειτα εντοπίστε το αρχείο στην "Εξερεύνηση των Windows".
GreekΈπειτα έτεινε το χέρι της κι έλεγε: «Μπορείς να μου δώσεις λίγο;»
And then she would simply put her hand out and say, "Can you give me some?"
GreekΕάν διαθέτετε αναμονή κλήσης, δοκιμάστε να την απενεργοποιήσετε και έπειτα ελέγξτε τη σύνδεση ξανά.
If you have call waiting, try disabling it, and then try the connection again.
GreekΑναπτύσσεται και αναπτύσσεται, κι έπειτα δημιουργεί αυτόν τον όμορφο άνδρα.
GreekΚάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγού προσθήκης υλικού.
GreekΈπειτα έχουμε το κοινό που χειροκροτεί, ναι, Ουσιαστικά, παίρνοντας μέρος στην εκτέλεση της μουσικής.
Then you have the clapping audience, yeah, actually taking part in doing the music.