αγγλική μετάφραση του όρου «έξοδος κινδύνου»

EL

«έξοδος κινδύνου» Αγγλικά μετάφραση

EL

έξοδος κινδύνου {θηλυκό}

volume_up
έξοδος κινδύνου
έξοδος κινδύνου

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έξοδος κινδύνου» στα αγγλικά

έξοδος ουσιαστικό
σκάλα κινδύνου ουσιαστικό
κάλυψη κινδύνου ουσιαστικό
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ουσιαστικό
αντισταθμιστής κινδύνου ουσιαστικό
English