αγγλική μετάφραση του όρου «έξοδα εισαγωγής σε νοσοκομείο»

EL

«έξοδα εισαγωγής σε νοσοκομείο» Αγγλικά μετάφραση

EL

έξοδα εισαγωγής σε νοσοκομείο {πληθυντικός αριθμός ουδέτερου γένους}

volume_up
1. ιατρική
έξοδα εισαγωγής σε νοσοκομείο