αγγλική μετάφραση του όρου «έννομη σχέση με τους ανιόντες»

EL

«έννομη σχέση με τους ανιόντες» Αγγλικά μετάφραση

EL

έννομη σχέση με τους ανιόντες {θηλυκό}

volume_up
1. νομική
έννομη σχέση με τους ανιόντες