αγγλική μετάφραση του όρου «ένδειξη»

EL

«ένδειξη» Αγγλικά μετάφραση

EL

ένδειξη {θηλυκό}

volume_up
ένδειξη (επίσης: σήμα)
volume_up
note {ουσ.} (visible sign)
ένδειξη
(Γέλια) Και αυτή είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι πρόκειται για έναν πολύτιμο πόρο.
(Laughter) And this is a clear indication that this is a valuable resource.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
ένδειξη
volume_up
index {ουσ.} (indication)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ένδειξη» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Greek(Γέλια) Και αυτή είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι πρόκειται για έναν πολύτιμο πόρο.
(Laughter) And this is a clear indication that this is a valuable resource.
GreekΑν έχετε ορίσει προσαρμογή προσφοράς για κινητά, θα εμφανίζεται η ένδειξη "Συσκευή".
GreekΗ ένδειξη στη στήλη Κατάσταση θα μεταβληθεί από "Απορρίφθηκε" σε "Υπό εξέταση" ή"Κατάλληλη."
The Status column will change from "Disapproved" to "Under review" or "Eligible."
GreekΗ ένδειξη Διαχειριστής πελάτη θα εμφανιστεί κάτω από την ένδειξη Αναγνωριστικό πελάτη.
GreekΧαμηλότερα ποσοστά ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη πιθανών προβλημάτων ή περιοχών βελτίωσης.
GreekΚάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να απενεργοποιήσετε (πρέπει να υπάρχει η την ένδειξη "Αυτόματο")
Click on the language you would like to disable (it should say “Automatic”)
GreekΤα πολλά κλικ από την ίδια διεύθυνση IP δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη μη έγκυρης δραστηριότητας.
Multiple clicks from the same IP address don't necessarily suggest invalid activity.
GreekΚοιτάξτε κάτω από την ένδειξη Κατάσταση συσκευής για να δείτε αν υπάρχει μήνυμα σφάλματος.
GreekΕάν δεν συμπεριλαμβάνεται η ένδειξη "x64 Edition", τότε εκτελείτε την έκδοση 32-bit των Windows XP.
If you don't see "x64 Edition" listed, then you're running the 32-bit version of Windows XP.
GreekΕάν στην περιοχή Σύστημα εμφανίζεται η ένδειξη "Έκδοση x64", εκτελείτε την έκδοση 64 bit των Windows XP.
If "x64 Edition" is listed under System, you’re running the 64-bit version of Windows XP.
GreekΓια παράδειγμα, αν ο υπολογιστής σας διαθέτει δύο επεξεργαστές, θα εμφανίζεται η ένδειξη (2 επεξεργαστές).
For example, if your computer has two processors, you will see (2 processors) displayed.
GreekΣε έναν τυπικό υπολογιστή, η παράλληλη θύρα συχνά φέρει την ένδειξη "LPT1" ή ένα μικρό εικονίδιο εκτυπωτή.
On a typical PC, the parallel port is often marked "LPT1" or with a tiny printer-shaped icon.
GreekΕάν δεν δείτε την ένδειξη "Έκδοση x64" στην περιοχή Σύστημα, τότε εκτελείτε την έκδοση 32 bit των Windows XP.
If you don’t see "x64 Edition" listed under System, you’re running the 32-bit version of Windows XP.
GreekΠαρατηρήστε ότι έχει το ίδιο θέμα με την ένδειξη "RE".
See how it has the same subject line with the letters "RE?" That's how you can tell it's a reply to another message.
GreekΗ θύρα WAN πρέπει να έχει την ένδειξη "WAN."
GreekΗ θύρα LAN πρέπει να έχει την ένδειξη "LAN."
GreekΗ θύρα WAN φέρει τη ένδειξη "WAN".
GreekΗ θύρα LAN φέρει τη ένδειξη "LAN".
GreekΤο διαμέρισμα συστήματος δηλώνεται με την ένδειξη (Σύστημα) στη στήλη Κατάσταση.
In the Status column, the system partition is indicated by (System). See all support pages for installing, upgrading & activating. Ask a question in the community forums.
GreekΠαρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".